fbpx

Regler

Sikker på banen

Det er et krav, at man kan styre bilen og kører sikkert, således at man ikke er til fare for andre kørere på banen. Er dette ikke løbsledelsens indtryk, vil man fratages retten til at deltage i gældende løb. Denne afgørelse kan ikke appelleres.

Påkørsler af andre (hævnakt og lignende) er ikke tilladt, det samme gælder ”dive bombing”, hvor man kører ind i siden på en konkurrent, for at kunne komme gennem svinget. Brake testing af andre deltagere er ikke tilladt.

 

Banegrænser

Banens grænser går mellem banens hvide, på visse baner gule,  linjer, har man bilen placeret med alle fire hjul udover disse linjer betragtes dette som at forlade banen.

Der køres som udgangspunkt i henhold til iRacing Cut Track. Ligger race line uden for de hvide linjer, opfattes deltageren som at forlade banen, når alle fire hjul er over de hvide linjer. Overskrider deltageren de hvide linjer med alle fire hjul er det deltagerens eget ansvar at komme sikkert tilbage på banen.

Foretager deltageren overhaling uden for de hvide linjer, skal deltageren give pladsen tilbage. Giver deltageren ikke pladsen tilbage straffes dette.

Det er ikke tilladt at gøre banen kortere ved at ”cutte” et sving. iRacing afgør som udgangspunkt straffen for cutting, dog kan dommerne i særlige tilfælde tildele yderligere straf.

Blokering af anden deltager

Overdrevet blokering af anden deltager er forbudt. “Overdrevet” defineres som at skifte vognbane mere end én gang mellem to sving.


I bremsezonen må en kører ikke skifte vognbane for at blokere en anden deltagers linje. Når en deltager har påbegyndt nedbremsning, anses denne for at være forpligtet til holde deres bane og kan derfor ikke bevæge sig over i en anden deltagers linje for at blokere sin placering. En deltager som er skyld i en hændelse der tvinger den anden deltager ud af sporet i bremsezonen, kan blive straffet.

Det er ikke tilladt at “bremse teste” en anden deltager. Bremse teste defineres som at bremse på uventet måde, hvilket tvinger en eller flere bagfrakommende deltagere til at afvige for at undgå kontakt med deltageren der udfører bremse testen.  

Afkørsel

En deltager som skaber en farlig situation ved at eksempelvis ikke at orientere sig når vedkommende skal fortsætte løbet efter at have været spundet rundt eller indblandet i uheld, kan blive advaret eller straffet. Ved afkørsel er det deltagers eget ansvar at orientere sig og komme sikkert ind på banen igen uden at genere de andre kørere. Dvs. kør ikke ind på banen før du er helt sikker på at der er klar bane bagved. Det er ikke tilladt at efterlade bilen på eller udenfor banen. Dog er det også op til de bagfrakommende at vurdere situationen og gå af gassen for at vise hensyn.
En deltager anbefales at køre tilbage på banen, langs med banen. At køre direkte ind på banen kan skabe unødige, farlige situationer. Endvidere anbefales deltageren at stille sig selv følgende spørgsmål før at deltageren kører tilbage på banen : 

  1. Er det sikkert for mig at køre frem eller tilbage ? 
  2. I tilfælde af uheld, er det sikkert for mig at fortsætte løbe?  Har man fået vist flaget for mekanisk defekt, bør man fortsætte til pitten. Er det ikke muligt at fortsætte, skal deltageren parkere sin bil længst væk fra banen og trykke esc. Kun i dette tilfælde er deltageren tilladt at trykke esc. 
  3. Er det sikkert for mig at køre tilbage på banen? 
  4. Er det sikkert for mig at køre tilbage i race line?

Hvis en deltager holder stille på banen og én eller flere deltagere er på vej til at nå området på banen hvor deltageren holder, skal deltageren holde bremsen nede, bevare sin placering på banen, uden at bevæge bilen eller på andre måder distrahere andre deltagere. Det er deltagerens ansvar at holde øje med sin “relative box” i iRacing for at se hvor langt andre deltagere er fra deltagerens egen position. Deltageren skal forblive på sin placering på banen, indtil det er sikkert at manøvrere bilen tilbage og videre på banen.

Flag

Gult flag

I størstedelen af uheld i iRacing, vises der gult flag til de bagfrakommende deltagere. Det gule flag vises som grafik. Dette sker indenfor 10 sekunder fra uheldets placering. Når deltageren ser det gule flag, skal deltageren være forberedt på at sænke farten og køre sikkert forbi det pågældende uheld.

Der er ingen minimums -eller maximumshastighed i gul flagzone. Dog er det afgørende at deltageren udviser dømmekraft og udfører sikker forbikørsel af uheldet. Der er ingen regler for overhalinger under gul flagzone. I tilfælde af banen er blokeret og de forudlykkede biler er nødsaget til at trykke ESC eller lave krævende manøvre, som tvinger bagfrakommende biler til at stoppe, skal kørerne vise hensyn og placere sig i henhold til den placering de havde op til uheldet. I tilfælde af en kører tager fordel af situationen, vil denne kører blive straffet med diskvalifikation fra løbet.

Blåt flag

Når en deltager får vist det blå flag, er dette en indikation af en bagfrakommende bil er på vej til at overhale med en omgang. Dette kræver ikke nogen handling fra deltageren.

Deltageren som overhaler med en omgang, har ansvaret for at foretage en sikker overhaling. Deltageren som overhales med en omgang skal opretholde normal kørsel og må på ingen måde blokere for den anden deltager. Deltageren som overhales med en omgang kan vise hensyn og afvige til ydersiden af ideal sporet. Det er vigtigt at deltageren som har modtaget blåt flag, benytter sin “relative box” og orientere sig.

Aggressiv opførsel fra deltageren som overhaler med en omgang, eksempelvis forsøg på dive bombs, overdrevet brug af blinken med lygterne eller på anden måde opildne til farlige situationer, kan blive straffet af race stewards.

Deltagere som er hurtigere end de deltagere som er en omgang foran, har retten til at komme på omgangshøjde. I dette tilfælde gælder punkt 14.5.

Deltageren er berettiget til at komme på omgangshøjde, men formår deltageren ikke, på en omgang, at trække et mellemrum / køre fra deltageren som er blevet overhalet for at nå på omgangshøjde skal deltageren adlyde det blå flag som automatisk bliver givet fra spillet.

Overlagte handlinger

Overlagt påkørsel af andre deltagere, også holdkammerater, er strengt forbudt. Dette gør sig gældende i alle sessioner, inkluderende træning, kvalifikation, løb, warmup, cool-down omgange og efter målflag.

Enhver deltager som forsøger eller fuldfører gengældelse af en anden deltagers handlinger, ved bevidst at påkøre den anden deltager, kan resultere i direkte udelukkelse fra alle ESR aktiviteter.

Opførsel udenfor banen og chat

Deltageren må ikke fornærme eller true en anden på noget tidspunkt under et event. Dette gælder hverken verbalt, fysisk, via kommunikationskanaler, broadcast eller på sociale medier. Enhver adfærd, der kan være stødende for en person eller et uspecificeret antal mennesker eller i strid med sportens ånd, betragtes som en overtrædelse af reglerne, uanset om en anden føler sig stødt.

Usportslig optræden, flaming og svigagtig adfærd vil blive straffet.

Protester, klager og henvendelser i følelsesladet eller negativ tone rettet mod hold, kørere, race stewards eller organisation vil hverken blive accepteret eller besvaret.