fbpx

Since you have found your way here, we assume that you have a passion for e-sports, particularly digital motorsport. Our passion is the driving force in our daily lives and we need your help to run ESR’s webshop. 

Your primary purpose will be to run ESR’s webshop. If this sounds like something for you, then you can expect a work day with many different tasks. You will in charge of inventory management, woo commerce, and sales. More specifically, your job will consist of : 

 • Sales and purchases of equipment
 • Shipping of packages
 • Inventory management * Customer support
 • Contact and negotiation with suppliers

You must be able to sort and handle practical tasks of a larger or smaller nature yourself. Our dream is that you have experience with e-commerce, have a systematic approach to tasks, and you also think this position is a welcome change from practical work. Your previous experience is not crucial if you can match some of our wishes.

We have a clear goal of hiring someone over 20 years old and who has a few years of experience in the job market. In addition, our expectations are : 

 • Good language skills in Danish and English, in both writing and speaking
 • Interest in digital motorsport * Effective in your planning and reaching your goals
 • Self-starting and self-propelled * Detail-oriented and careful

We offer :

 • To become part of a fast growing startup
 • An exciting everyday life with diverse tasks
 • A dynamic work environment where you have the opportunity to help shape your own job and create your successes

If this sounds like a job for you, please send a Cover Letter and updated CV by clicking on “click here to apply” beneath.

Her hos ESR elsker vi Digital Motorsport, faktisk er vi så vilde med det at vi nu er begyndt at udvide vores forretning til salg af udstyr. Så når du har fundet vej her til, antager vi forsigtigt, at du har en passion for e-sport og i særdeleshed digital motorsport.

Vores passion er limen i vores dagligdag, men vi har hurtigst muligt brug for en, der kan drifte ESR’s webshop. Dit primære formål vil være at drive ESR’s webshop. Du vil komme til at være den, der står for lagerstyring , woo commerce og salg. Hvis det lyder som noget for dig, så kan du forvente en arbejdsdag med mange forskellige opgaver, hvor fællesnævneren altid vil være passion, gå-på-mod, effektivitet og entusiasme.

Mere konkret vil dine opgaver bl.a. bestå af : ∙

 • Salg og indkøb af udstyr inden for digital motorsport
 • Forsendelse af pakker ∙ Lagerstyring
 • Kundesupport
 • Kontakt og forhandling med leverandører

Du skal selv kunne sortere i og varetage praktiske opgaver af større eller mindre karakter. Vi drømmer om, at du har erfaring med websalg, at du er vant til at bruge målstyringsværktøjer, at du har systematisk tilgang til opgaver og at du samtidigt synes det er en kærkommen afveksling med praktisk arbejde. Din tidligere erfaring er ikke afgørende, hvis du ellers kan matche vores ønsker, men vi har et klart mål om at ansætte en, der er over 20 år og har haft minimum et par år på arbejdsmarkedet på fuld tid.

Herudover forventer vi, at du :

 • Har gode sprogkundskaber inden for dansk og engelsk, i både skrift og tale
 • Har interesse for digital motorsport
 • Effektiv i din planlægning og når dine mål
 • Er selvstartende og selvkørende
 • Er detaljeorienteret og omhyggelig

Din tidligere erfaring er ikke afgørende, hvis du ellers kan matche vores ønsker, men vi har et klart mål om at ansætte en, der er over 20 år og har haft minimum et par år på arbejdsmarkedet på fuld tid.

Herudover forventer vi, at du :

 • Har gode sprogkundskaber inden for dansk og engelsk, i både skrift og tale
 • Har interesse for digital motorsport
 • Effektiv i din planlægning og når dine mål
 • Er selvstartende og selvkørende
 • Er detaljeorienteret og omhyggelig

Vi tilbyder :

 • At blive del af en startup med fart på
 • En spændende hverdag med forskelligartede opgaver
 • Et dynamisk arbejdsmiljø, hvor du har mulighed for at være med til at præge dit eget job og skabe dine succeser

Lyder dette som at være et arbejde for dig, bedes du sende en motiveret ansøgning og opdateret CV ved at trykke på “click here to apply” for neden.

Vi glæder os til at høre fra dig.